Marathi love status for Whatsapp, Love Status Quotes in Marathi

Hello every one today we are sharing awesome love status in Marathi. Maharashtra, a state spanning west-central India, is perfectly known for its capital, Mumbai. There are 114.2 million people who live in Maharashtra and 73 million peoples are Marathi speaker. We are talking about Marathi love status for Whatsapp.

Marathi is an amazing and sweet language. But firstly we always take care of our lovers who always finding the latest love status for their lovers and WhatsApp or Facebook. People who are Marathi speaker always finding love status in Marathi for Whatsapp Status because of their co-official language. Today we will try our best to remove this problem, and people can get easily marathi love status in 2022. I hope you all will like this post and share this love with us.

Amazing Marathi Love Status for Whatsapp

So here we go. Following are the best and amazing love status for Whatsapp in Marathi language. Read every quote thoroughly and chose one as your whatsapp status.

शिक्षण आपले जग बदलू शकते जे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे.” शिक्षण म्हणजे स्वातंत्र्य – सोनेरी दार अनलॉक करण्याची गुरुकिल्ली.

तू माझे प्रेम समजून तर आपण सर्वकाही सुटेल.

मला तुझ्या बरोबर कुणीच प्रेम करू शकता.

कधी इतकं प्रेम झाले काही कळलचं नाही.

कधी इतकं वेड लावले काही कळलचं नाही.

पहिल्यांदा कधी आवडलीस हे खरचं आठवत नाही.

पण आठवण काढल्याशिवाय आता खरचं राहवत नाही.

आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते.

इतके प्रेम केलेस तु माझ्यावर.

की आयुष्य भर तुलाच पाहावेसे वाटते.

तू मला एकटे सोडून करणार नाही तुम्ही कृपया

प्रेम गोड आहे आणि तू मला कँडी आहेत आणि मी नेहमी कँडी निराशेचा उदगार

हे प्रेम समाप्त होत आहे.

प्रेम आंधळ असत.

कुणी चुकला की__आम्ही ठोकलाच!!

आपण नंतर मला सोडून तर तो मला प्रेम परत करणे फार कठीण होईल.

व्वा तू माझा आता.

प्रेम प्रेम प्रेम 7up हा हा.

आज रात्री मी खूप हार्ड प्रेम करेल.

आज मी परत आहे आणि सांकेतिक भाषेत बोलणे प्रतीक्षा पुन्हा आपण प्रेम करण्यासाठी.

If you like these status about love in Marathi language than do act on our slogan, which is “Sharing is Caring.” Do share these quotes with your friends and family. Don’t forget to subscribe to our news letter and like us on facebook etc for future qutoes as well.